فرصتی برای ارتقاء توانمندی‌ها و توسعه
فعالیتهای خانواده‌محور شهرداری‌هاي کشور


آنها با استفاده از محتویات ساختگی، صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند


فرم جشنواره

محبوب ترین
مقالات علمی


نشان دهند که صفحه طراحی یا صفحه بندی شده بعد از اینکه متن در آن قرار گیرد چگونه به نظر می‌رسد و قلم‌ها و اندازه‌بندی‌ها چگونه در نظر گرفته شده‌است.


مطالعه بیشتر

اخبار و رویدادها

آخرین و بروزترین اخبار